Het bedrijf Bio Forte, woningbouwvereniging de Kombinatie, woningcorporatie Seyster Veste, en
gemeente Zeist gaan samen onderzoek doen naar de haalbaarheid van een houtenergiestation in
Dijnselhoek (bij het zwembad). Dit wordt vastgelegd in een intentieovereenkomst. Het
houtenergiestation kan de L-­flat, de Geroflat, het zwembad en sporthal Dijnselburg voorzien van
duurzaam opgewekte energie.

Seyster Veste is eigenaar van de Geroflat, de Kombinatie is eigenaar van de L-­flat, de gemeente Zeist is
eigenaar van het zwembad en de sporthal en Bio Forte is een bedrijf dat houtenergiestations ontwikkelt
en exploiteert.

De partijen ondertekenen op 28 april een intentieverklaring rondom het houtenergiestation. De gemeente
wil met een dergelijk station het gebruik van duurzame energie in Zeist een impuls geven. Voor de
corporaties is medewerking het met name interessant, als het voor de bewoners van hun flats een
verlaging van hun maandelijkse energielasten betekent.

Wat is een Houtenergiestation
Een houtenergiestation is een gebouw waarin houtsnippers worden verbrand en omgezet in elektriciteit
en warmte. Warm water wordt via een aan te leggen warmtenet naar de gebouwen gepompt. Er worden
uitsluitend houtsnippers uit de gemeente Zeist of uit de regio gebruikt. Een dergelijk station moet voldoen
aan strenge milieu-­eisen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Samenwerking op gebied van duurzaamheid
Wethouder Johan Varkevisser van gemeente Zeist: "Een houtenergiestation is een prachtige, in Zeist
passende bijdrage aan duurzame energie-­opwekking. Er is nog uitzoekwerk te doen, ik heb goede hoop
dat we dit jaar het realisatiebesluit kunnen nemen." Duurzaamheid heeft ook een belangrijke plaats in het
beleid van de woningcorporaties. Manager Wonen bij Seyster Veste Ferdinand Hulshof: "Bij renovaties
zetten we altijd in op goede isolatie voor meer wooncomfort en lagere energielasten voor bewoners.
Duurzaam opgewekte warmte kan hier ook aan bijdragen." Willem de Bruin, directeur-­bestuurder van de
Kombinatie: "Nog belangrijker dan duurzaamheid, vinden we betaalbaar wonen. Daarom is door ons als
voorwaarde gesteld dat het houtenergiestation tot lagere stookkosten moet leiden voor onze bewoners.
Zo snijdt het mes aan twee kanten: lagere woonlasten en een forse milieuwinst."

Locatie: Dijnselhoek
Het onderzoek richt zich op Dijnselhoek als locatie voor het houtenergiestation (naast de sporthal). Deze
locatie is uniek door de strategische ligging, waardoor een grote hoeveelheid afnemers via het warmtenet
op één centraal punt aangesloten kunnen worden. Ook is de locatie goed bereikbaar voor de
bevoorrading. Als het doorgaat, worden circa 1100 appartementen van de twee flats, het zwembad en
sporthal Dijnselburg voorzien van duurzaam opgewekte energie. Daarmee wordt in één keer een forse
reductie gerealiseerd in de CO2-­uitstoot, vergelijkbaar met 20 miljoen autokilometers per jaar.

Zorgvuldige procedure
In de onderzoeksfase wordt onderzoek gedaan naar aspecten als veiligheid, milieu, verkeer en
leefbaarheid. Ook de belangen van omwonenden en partijen die actief zijn in Dijnselhoek, zoals de
camping, worden meegewogen. Deze partijen worden betrokken bij het onderzoek.

Planning
In de komende maanden organiseert de gemeente bijeenkomsten om belangstellenden nader te
informeren over de voortgang. De planning is erop gericht dat de partners uiterlijk eind 2016 tot een
besluit komen. Als dat besluit inhoudt dat er een houtenergiestation kan komen, kan vervolgens de
benodigde rijkssubsidie worden aangevraagd.

Lees hier het persbericht